Zákaznícka vernosť a systém CRM

Čo znamená skratka CRM?

Customer Relationship Management, alebo skratka CRM, popisuje zameranie spoločnosti na svojích zákazníkov a systematické riešenie procesov vzťahov s nimi. S tým súvisiaca dokumentácia a správa vzťahov so zákazníkmi je dôležitou zložkou, ktorá umožňuje prepracovanejší prieskum vzťahov. V mnohých odvetviach (napr. telekomunikácie, poskytovatelia internetového pripojenia, poskytovatelia služieb) sú vzťahy medzi spoločnosťami a zákazníkmi zamerané na dlhú dobu. CRM je použité na udržiavanie vzťahov s týmito zákazníkmi, čo by malo mať významný vplyv na úspech spoločnosti.

Udržiavanie vzťahov s obchodnými partnermi

Žiadne z podnikových softvérových riešení “všetko v jednom” nie je kompletné bez integrovaného systému CRM. Pre optimálnu správu vaších obchodných partnerov, TimeLine Neo poskytuje množstvo funkcií vytvorených na pomoc dosiahnuť a udržiavať optimálne vzťahy s vašími zákazníkmi a dodávateľmi, a na sledovanie vaších vyhliadok a nových kontaktov. Distribučné a skupinové kľúče vám pomôžu s triedením vaších obchodných partnerov. Zaznamenané aktivity vytvárajú základ pre históriu komunikácie a môžu byť navrhnuté ako poznámky do integrovaného kalendára. Všetky dokumenty týkajúce sa obchodného partnera, otvorené položky a obraty sú takisto súhrnne zobrazené v infomodule obchodného partnera. Trojúrovňová architektúra vám všetky tieto informácie sprístupňuje všade tam, kde sú potrebné. Pre menežment, oblasti služieb a predaja znamenajú skutočnú pridanú hodnotu pre zvýšenie efektivity.