MRP a skladové hospodárstvo

Čo je to skladové hospodárstvo alebo MRP?

Skladové hospodárstvo alebo podnikové plánovanie zdrojov – MRP sa zaoberá správou a časovým, množstevným, kvalitatívnym a príp. priestorovým plánovaním a riadením pohybu materiálu vnútri spoločnosti a medzi spoločnosťou a jej partnermi. Koordinuje tok tovaru medzi dodávateľmi, odberateľmi, dôležitými používateľmi (napr. výroba) a skladmi. Vo výrobných spoločnostiach zabezpečuje, aby výroba bola zásobená tovarom – surovinami, materiálom, nakupovanými dielmi a polotovarmi, ako aj všeobecnými dodávkami napr. kancelárske potreby, náhradné diely alebo služby.

Nákup a predaj

TimeLine Neo využijete na transparentné spracovanie všetkých vašich nákupných a predajných obchodných procesov. Vždy, keď zadáte objednávku, systém zobrazí úplný zoznam položiek, vrátane rezervovaných množstiev a množstiev v obehu. Integrovaný prehliadač dokladov prehľadne graficky zobrazí príslušné doklady, vrátane predchádzajúcich a následných dokladov.

 • Nákupné požiadavky
 • Nákupné objednávky
 • Príjem tovaru
 • Príchodzie faktúry
 • Ponuky
 • Potvrdenia objednávok
 • Dodacie listy
 • Dodacie listy bez zápisu
 • Proforma faktúry
 • Faktúry
 • Priame faktúry
 • Dobropisy

Sklady, tovary a ceny

 • Príchodzie dodacie listy bez zápisu
 • Manuálne skladové operácie
 • Multisklady
 • Šaržové a skladové čísla
 • Kalkulácia artikla
 • Návrhy na výber dodávateľa (najrýchlejší, najlacnejší, štandarný dodávateľ)
 • Bezpečnostné časy a časy obstarania
 • Výrobné a nákupné návrhy
 • Priemerné, najvyššie a najnižšie nákupné ceny
 • Dodávateľské a odberateľské podmienky
 • Množstevné zľavy, cenníkové ceny a história cien