Plánovanie a riadenie výroby

Čo je to plánovanie výroby a riadenie výroby?

Plánovanie a riadenie výroby je hraničná oblasť medzi riadením obchodu (hlavne výroby), mechanickým inžinierstvom, priemyselným inžinierstvom a obchodnými informačnými systémami. Zaoberá sa operačným, časovým, množstevným, a ak je potrebné, priestorovým plánovaním, správou a riadením, t.z. riadi všetky procesy potrebné na výrobu tovarov a výrobkov.

Správa zdrojov pre plánovanie

Timeline Neo, so svojím zabudovaným výrobným modulom, poskytuje malým a stredným podnikom ideálny vstup do sveta ERP-systémov. Aby dokázal modelovať všetky obchodné procesy výrobného podniku v jednom softvérovom balíku, potrebuje viac funkcionality, ako dokáže poskytnúť väčšina iných ERP riešení.  TimeLine Neo použite na riadenie pohybu materiálov a pracovných operácií a na vytvorenie interných výrobných objednávok pre vašu výrobu. V plánovacej tabuli použitím spätného plánovania alebo plánovania do budúcnosti vytvorte výrobné objednávky, aby ste mohli potvrdiť dodávky na základe stavu zamestnancov a kapacít zdrojov. Hlásenie materiálu a času vám umožní sledovať vašu vyťaženosť a náklady na základe aktuálneho stavu zamestnancov a kapacít zdrojov.