Plánovanie ľudských zdrojov a evidencia dochádzky

Na čo slúži systém evidencie dochádzky?

Systém evidencie dochádzky slúži na záznam odpracovaného času pracovníka pomocou použitia príchodových a odchodových terminálov a jeho priradenie k preddefinovaným kontám pracovného času a je tématicky priradený k ľudským zdrojom v personalistike. Zodpovedajúce zákonné podmienky sú definované v zákonníku práce a ďaľšie zmluvné podmieky je možné doplniť v pracovnej zmluve. Detailný výpočet odpracovaného času v kombinácii analýzou produktivity nie je možný bez písomného súhlasu zamestnanca.

Plánovanie ľudských zdrojov a evidencia dochádzky

Plánovanie ľudských zdrojov v TimeLine Neo vám umožní prehľadne zobraziť dostupné kapacity vaších zamestnancov. Môžete si sami nadefinovať pracovné časy a prestávky na vytvorenie celého pracovného týždňa, posúvať plány pre vaších zamestnancov, ako aj vkladať dovolenky a práceneschopnosť. Skutočné časy môžete potom zaznamenávať pomocou dochádzkových terminálov a zamestnaneckých kariet, ktorými sa zamestnanci prihlasujú a odhlasujú na pracovisko príp. na služobné cesty. Naplánované  časy potom môžu byť porovnané so skutočnými zaznamenanými odpracovanými časmi a slúžiť ako základ pre výpočet mzdy.