Správa dokumentov a súborov

Centralizovaná správa súborov a dokumentov

Systém správy dokumentov  v TimeLine Neo vám umožňuje spravovať súbory ľubovoľného typu a poskytovať k nim centralizovaný prístup. K obchodným partnerom, položkám alebo dokumentom môžu byť priamo priradené výkresy, e-maily, tabuľky v Exceli, PDF-súbory alebo ďaľšie typy súborov. Toto vám umožní napr. prepojiť e-mail k cenovému dopytu zákazníka alebo potenciálneho zákazníka k vašim ponukám, alebo dokonca uložiť technické výkresy spolu s príslušným artiklom. Ukladanie týchto súborov je veľmi jednoduché pomocou drag & drop z vášho e-mailového klienta alebo z prieskumníka Windows. Premiestnenie súboru do systému správy dokumentov – DMS, vytvorí lokálnu kópiu súboru, ktorú je možné meniť, a po znovuuložení vytvárať nové verzie. Takzvané Spravované priečinky vám umožnia ukladať súbory a dokonca automaticky ich prepojiť bez toho, aby bol TimeLine Neo vôbec spustený.