Funkcie

Icon_SK_CRMIcon_SKProduction_planningIcon_SK_CalculationIcon_SK_Document_mgmtIcon_SK_Staff_work_time_logIcon_SK_Financial_accountingIcon_SK_Evaluation

Máte dostatočné zásoby?

Naše materiálové a tovarové hospodárstvo, vrámci ERP systému TimeLine NEO, vám pomôže neustále sledovať všetky vaše sklady, zásoby a vytvorené rezervácie. Presne viete kedy a čo potrebujete objednať.

Od nákupu, cez spracovanie objednávky k výrobe a dodaniu. Máte neustály prehľad o všetkých tovarových pohyboch, pre všetky sklady. S ľahkosťou v systéme zmanažujete artikle so sériovými číslami, šaržovo riadené vstupné materiály, polotovary, hotové výrobky a predajné artikle. Automaticky generované návrhy pre nákup a výrobu, zohľadňujúce existujúce nákupné objednávky, zákaznícke objednávky a výrobné objednávky prácu len uľahčujú.

ERP prehliadač dokladov

Ako to vyzerá s vašimi objednávkami?

Samostatný, súhrnný software znamená, že nikdy nestratíte z dohľadu svojich potenciálnych zákazníkov a obchodné príležitosti. To sa dá aplikovať aj na existujúcich zákazníkov, dodávateľov a s nimi súvisiace nákupné a predajné objednávky.

Prehľad fakturácie

Kompletná obchodná dokumentácia (ponuka, evidencia objednávky, dodací list, faktúra, dobropis) k obchodnému prípadu. Prehľad dodávok a fakturácie vám pomôže so sledovaním dispozícií. Zároveň môžte vo vašom integrovanom CRM systéme manažovať follow up aktivity, schôdzky, úlohy, termíny, príležitosti a dokumenty súvisiace s vašimi potenciálnymi zákazníkmi a dodávateľmi.

Ako si stojí vaša výroba?

Grafické plánovanie výroby, zákazníckych objednávok. Alokácia strojov a zamestnancov v okamihu. Tieto nástroje vám umožnia optimalizovať a maximalizovať vašu produkciu.

Integrované plánovanie a riadenie výroby vám umožňuje riadiť výrobné objednávky vrátane kusovníkov a pracovných postupov. Takisto stanovuje kapacity, časovú náročnosť (časy prípravy a výrobné časy) a dodacie termíny na základe smenných plánov. Môžte nahlasovať materiálovú spotrebu ako aj výrobné časy. Všetko je pekne prezentované v grafickej plánovacej tabuli, takže na prvý pohľad vidíte, ktorá zákazka sa práve vyrába na ktorom stroji.

Kapacitné plánovanie

Poznáte optimálnu cenu?

Mzdové náklady, výrobné náklady, vlastné náklady, celkové náklady alebo príplatky. Skalkulujte si vaše výrobky do posledného detailu a na cent presne skôr, ako pošlete ponuku.

ERP kalkulácia

Kalkulácia na základe rôznych nákladových druhov, príplatkov, s prepojením na vaše kusovníky a pracovné postupy. Takáto kalkulácia vám pomáha pri stanovení optimálnej predajnej ceny a platí to aj o stupňovanej kalkulácii. Vytvorenú kalkuláciu môžte okamžite priradiť k artiklu – výrobku, alebo ju preniesť priamo do cenovej ponuky. Kombinácia viacerých kalkulácií v jednej cenovej ponuke je možná.

Nájdete všetky potrebné súbory okamžite – bez prípravy?

Riadenie všetkých typov súborov prebieha priamo v software. Vaše dáta sú uložené v integrovanom DMS riešení, pričom môžu byť prelinkované na artikel, obchodného partnera, doklady alebo projekty.

TimeLine NEO prichádza s plne integrovaným manažmentom dokumentov. V TimeLine NEO DMS môžte prelinkovať e-maily, výkresy alebo iné dokumenty priamo na vášho zákazníka , artikel alebo doklady. Jednoducho uchopte (systém drag & drop) súbor vo Windows Explorer, Outlook alebo Thunderbird a pretiahnite ho na požadovaného zákazníka alebo artikel. Link sa vytvorí automaticky. Okrem toho viete priamo z TimeLine NEO skenovať dokumenty a následne ich bezpečne ukladať, verzionovať a editovať ešte pred uložením. Takýto postup chráni originál a upravené súbory ukladá ako novú verziu.

DMS

Ktorí zamestnanci sú k dispozícii a nasaditeľní?

Naplánujte si zamestnanecké smeny v prehľadnom a štrukturovanom kalendári. Integrovaný zber osobných časov zabezpečí, že nikdy viac nezmeškáte žiadny nadčas, výpadok alebo dovolenku.

Plánovanie nasadenia zamestnancov

Excel je veľmi často využívaný na sledovanie dovoleniek, smien, neprítomnosti v práci z dôvodu choroby. Dôsledkom je, vytvorenie veľkého množstva mätúcich súborov. Práve preto vám dávame k dispozícii nástroj, ktorý eviduje všetky tieto dáta a uchováva ich v module plánovania osobných časov (PEP). Zároveň vám pomôže vygenerovať celú zamestnaneckú smenu (napríklad rannú, dennú alebo nočnú smenu). Dochádzkový systém umožňuje evidovať príchod, odchod, ako aj odchody a príchody na služobné cesty.

Chýbajúce platby?

Veľmi rýchlo si viete prezrieť meškajúce zákaznícke platby, platby vašim dodávateľom s pomocou fakturačných zoznamov.  Automatické návrhy na upomienky aj zrealizované platby.

Naše integrované a súvislé riešenie riadenia otvorených položiek na strane odberateľskej ako aj dodávateľskej, spolu s integrovanými SEPA platbami pokrýva túto problematiku komplexne. Akonáhle skompletizujete fakturáciu, vaše dáta vedia byť rýchlo a priamo zaslané vášmu účtovníkovi cez rozhranie DATEV. Dáta môžu byť zároveň exportované / importované do finančnoúčtovníckeho software cez Lexware alebo DATEV rozhrania.

Otvorené položky

Poznáte vaše firemné čísla?

Zákaznícke objednávky, ich úrovne, obraty, hrubé príjmy. Tieto informácie sú kedykoľvek dostupné. Len jedným klikom sa dopracujete k detailným indikátorom priamo na vašej obrazovke.

Modul dizajnér

Zostaňte flexibilný a vytvorte si vlastné reporty. Integrovaný Report Generátor vám umožní generovať formáty dokumentov a správ, zatiaľ čo Modul Generátor vám poskytne možnosť vytvoriť si interaktívnu grafickú scorecard a akýkoľvek info modul. Podkladové dáta si vytvoríte s použitím grafického SQL dizajnéra, ktorý dátami zásobuje aj integrovaný pivot tool. S takýmiti dátovými podkladmi si vytvoríte nielen vlastné moduly, reporty ale aj pivot analýzy.

Vyžiadajte si online prezentáciu zdarma

Či ste zákazník, alebo záujemca, radi vám predstavíme najnovšie funkcionality nášho systému vrámci online prezentácie zdarma. Jednoducho vyplňte kontaktný formulár a my sa vám ozveme v priebehu jedného pracovného dňa!